Rada Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 22
2017-12-29 13:56 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Rekordowo wysoki budżet miasta na 2018 rok

Radni Kolna jednogłośnie przyjęli budżet Miasta Kolno na 2018 rok. Przyjęta uchwała budżetowa zakłada dochody budżetowe w wysokości ponad 46 milionów złotych.  Wydatki zaś na prawie 49 milionów złotych.

 - Jest to budżet rekordowy w sferze inwestycyjnej. W przyszłym roku na ten cel przeznaczymy 17 milionów złotych. Budżet trudny ze względu na obserwowany w samorządach i całej gospodarce wzrost cen osiąganych przy przetargach. Wcześniej oferty osiągane w przetargach pozwalały na oszczędności, teraz sytuacja się zmieniła. Powodowane jest to chociażby wzrostem cen towarów i robocizny. Następuje też teraz w gospodarce kumulacja inwestycji publicznych związanych z nową perspektywą finansową UE, która napędza wzrost cen przy rozstrzyganiu przetargów.  Rynek zamawiającego zmienił się ostatnio w rynek wykonawcy. Coraz częściej zdarza się w samorządach sytuacja, że trzeba powtarzać przetargi, bo oferty wykonawców przekraczają kosztorysy inwestorskie. Mam nadzieję, że nas taka sytuacja ominie. Budżet jest napięty, ale musimy wykorzystać szanse na rozwój miasta jakie niosą możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego na miejskie inwestycje. Dlatego ten budżet ma tak ambitne założenia i przewiduje rekordowo duży front inwestycyjny – mówił Burmistrz Kolna Andrzej Duda

Największym wydatkiem będzie uzbrojenie 11,5 ha gruntów inwestycyjnych za kwotę około 9,5 miliona złotych. Zakładana dotacja unijna z RPO na wysokim poziomie około 90 procent. Kolejną sztandarową inwestycją będzie modernizacja miejskiego stadionu. Koszt inwestycji to 7 milionów złotych. Dużą inwestycją będzie również budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nakłady na PSZOK zamkną się kwotą około 2 milionów złotych. Dofinansowanie zewnętrzne około 87 procent. W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono również środki na modernizację miejskiego oświetlenia. Wymienione zostanie oświetlenie sodowe na ledowe, które jest  bardziej energooszczędne. Jest również bezpieczniejsze, gdyż zapewnia lepsze oświetlenie ulic. Władze miasta stawiają w przyszłym roku również na remonty dróg. Przebudowana gruntownie  zostanie m.in.  ulica Szkolna z częścią ulicy Wesołej. Modernizacja kolneńskiego odcinka DK nr 63 również pociągnie za sobą wydatki po stronie samorządu. Trzeba będzie przebudować parkingi oraz dopasować wjazdy do nowego projektu drogowego. Przewidziano również inwestycje w ramach „małej rewitalizacji” ze środków fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca”. Samorząd Kolna wykona również część prac przy budowanym właśnie nowym dworcu autobusowym. Chodzi między innymi o utwardzenie tam placu. Jak przypomniał Burmistrz Andrzej Duda nowy dworzec autobusowy będzie własnością samorządu Kolna.

Podczas XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta podjęto również uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Kolno na rok 2018 oraz w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji w 2018 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno na lata 2017-2020. Radni uchwalili również  plan pracy Rady Miasta Kolno na 2018 rok.

 

Tekst: Juliusz Jakimowicz

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl