Obchody Powiatowego Dnia Strażaka 2023

zdjęcia artykułu 65
2023-05-18 12:30 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W środę, 17 maja pracownicy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie uroczyście obchodzili Powiatowy Dzień Strażaka. W święcie, oprócz zawodowych strażaków, wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z powiatu kolneńskiego, samorządowcy oraz zaproszeni goście.

Kolneńskie uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele pw. św. Anny, którą celebrował ksiądz dziekan Stanisław Uradziński. Towarzyszył mu kapelan strażaków województwa podlaskiego młodszy brygadier ks. Wojciech Ejsmont. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów udali się do siedziby PSP w Kolnie.

Podczas święta wręczono strażakom odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz przyznano wyróżnienia kolneńskim strażakom z PSP, a także z OSP. Okolicznościowe grawertony i medale  otrzymało również kilku z zaproszonych gości.

W dowód wdzięczności za współpracę oraz wspieranie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kolneńskiego, Komendant Powiatowy PSP w Kolnie st. bryg. Paweł Pupek uhonorował Agnieszkę Rutkowską – Burmistrz Stawisk okolicznościowym medalem 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej.

Za zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kolneńskiego, przychylność, wielką życzliwość, zrozumienie potrzeb i wsparcie, Komendant Powiatowy PSP w Kolnie uhonorował okolicznościowym grawertonem księdza kanonika Stanisława Uradzińskiego – dziekana kolneńskiego, Stanisława Konopkę oraz Alfreda Święczkowskiego.

Okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości, zawierały życzenia z okazji Dnia Strażaka oraz podziękowania za odpowiedzialną służbę i działalność społeczną na rzecz mieszkańców powiatu kolneńskiego. Swoje uznanie dla ofiarności strażaków wyraził, m. in. Burmistrz Kolna Andrzej Duda.

Odczytano również przesłane listy okolicznościowe skierowane do uczestników powiatowych obchodów „Dnia Strażaka” od Krzysztofa Jurgiela posła do Parlamentu Europejskiego, Jarosława Zielińskiego posła na Sejm RP oraz gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W powiecie kolneńskim w 35 jednostkach pracuje około tysiąca strażaków, 43 z nich pełni zawodową służbę w PSP w Kolnie. Każdego dnia, zarówno w dzień jak i w nocy, są gotowi do niesienia pomocy potrzebującym ratując ich mienie i życie.

W kolneńskich uroczystościach uczestniczyli m.in.: senator Marek Komorowski, poseł Kazimierz Gwiazdowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, radny sejmiku Piotr Modzelewski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, starszy brygadier Paweł Ostrowski, lokalni samorządowcy: Burmistrz Kolna Andrzej Duda (Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolnie), Starosta Kolneński Tadeusz Klama i Wicestarosta Karol Pieloszczyk oraz dawni szefowie kolneńskiej jednostki Józef Jasiewicz i Lech Kowalczyk.

Uroczystości zakończył meldunek, po którym  wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Opracowanie: Andrzej Konopka

Fot.: Krzysztof Szostkowski

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl