Rada Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 20
2017-12-22 11:01 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
W czwartek 21 grudnia odbyła się XXX zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Po podjęciu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r. do samorządowców i Burmistrza Miasta Kolno zwróciła się dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie pani Krystyna Dobrołowicz.

- W imieniu pacjentów, własnym i pracowników oraz całej społeczności powiatu kolneńskiego pragnę złożyć serdeczne podziękowania Burmistrzowi Miasta Kolno za wsparcie w pozyskaniu środków finansowych na zakup sprzętu medycznego dla pracowni endoskopii Szpitala Ogólnego w Kolnie mówiła dyrektor.

- Proszę przyjąć wyrazy szacunku i uznania za wykazaną inicjatywę i solidarność z naszym działaniem. Pańska życzliwość jest pomocna w działaniu naszej jednostki zwłaszcza w obecnej niepewnej sytuacji całej służby zdrowia. Jesteśmy przekonani, że możemy liczyć na dalszą pomoc i współpracę w pokonywaniu trudności z jakimi borykamy się na co dzień oraz w utrzymaniu działalności Szpitala Ogólnego w Kolnie, który daje poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu kolneńskiego. Korzystając z okazji pragnę jednocześnie podkreślić, że świadomość udzielonego wsparcia daje nam energię do dalszej pracy na rzecz szpitala oraz stanowi poważne zobowiązanie, z którego będziemy starali się wywiązać jak najlepiejdodała Krystyna Dobrolowicz.

Pani dyrektor przekazała też świąteczny stroik, który wykonali pacjenci na oddziale psychiatrycznym w ramach prac zajęciowych.

Dziękując za tak miły gest ze strony dyrekcji i pracowników kolneńskiego szpitala burmistrz zapewnił, że zawsze będzie służył pomocą tej jednostce w różnym wymiarze. - Byłem dwie kadencje radnym i znam bardzo dobrze problemy naszego powiatu. Wiem, że szpital zawsze borykał się z olbrzymimi trudnościami i jak bardzo trzeba go doinwestowywać. Obiecuję, że jeśli tylko będę w stanie zawsze będę służył swoją pomocą. 

Podczas posiedzenia, przewodniczący Rady Miasta Kolna Mieczysław Śniadach przeczytał nadesłane świąteczne życzenia,  m.in. od Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego, od Posła na Sejm RP Lecha Antoniego Kołakowskiego i od Posła na Sejm RP Jacka Boguckiego oraz od pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie, dyrektora i pracowników Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie oraz dyrektora i rady pedagogicznej i pracowników obsługi Przedszkola Miejskiego nr. 4 w Kolnie.

Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Miasta Kolno Mieczysław Śniadach wraz z Burmistrzem Andrzejem Dudą złożyli wszystkim radnym, rodzinom i całej społeczności miasta świąteczne życzenia i zaprosili na zabawę sylwestrową i wspólne powitanie w naszym mieście nadchodzącego Nowego 2018 Roku, która tradycyjnie odbędzie się na boisku bocznym przy stadionie miejskim. 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl