W Kolnie odbyła się konferencja medyczna poświęcona cukrzycy.

zdjęcia artykułu 21
2023-02-08 14:17 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Współprowadzącym był pochodzący z Kolna naukowiec Piotr Trzonkowski. W mieście zainicjowano pilotażowy program pt. „Prewencyjne badanie populacyjne wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci w okresie bezobjawowym w województwie podlaskim”. Konferencja odbyła się 7. 02. w sali kawiarnianej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Na spotkanie przybliżające założenia planowanych badań przesiewowych wśród dzieci zaproszono dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z miast i gmin całego powiatu kolneńskiego.

Konferencję zorganizował Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prelekcję poprowadzili: prof. Artur Bossowski - kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii UMB i prof. Piotr Trzonkowski – kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Medycznej w Gdańsku, absolwent I LO im. Adama Mickiewicza w Kolnie. Naukowcy planują przeprowadzić na szeroką skalę badania populacyjne wśród dzieci w województwie podlaskim, a docelowo w całej Polsce.

Obaj medycy są laureatami wielu naukowych publikacji i nagród. Białostocki naukowiec to koordynator ogólnopolskiego projektu badawczego dotyczącego wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 w rodzinach z tym obciążeniem pn. „Przesiewowa ocena występowania przeciwciał przeciw elementom wysp trzustkowych u dzieci z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku cukrzycy typu 1”. Badania wykrywające obecność przeciwciał w stadium przedobjawowym realizowane były w 2019 r. we współpracy z prestiżowym laboratorium FIRS Lab w Cardiff. Najważniejszym osiągnięciem prof. Trzonkowskiego jest wprowadzenie do leczenia terapią komórkową opartą o immunosupresyjne limfocyty regulatorowe i zastosowanie po raz pierwszy na świecie z sukcesem sztucznie namnożonych komórek regulatorowych w leczeniu człowieka.

Obecnie podstawową metodą w terapeutyce cukrzycy jest standardowe leczenie insuliną (peny, pompa) oraz postępowanie dietetyczne i odpowiednio dopasowany do pacjenta wysiłek fizyczny. Choroba metaboliczna niesie za sobą wiele zagrożeń i brak komfortu w codziennym funkcjonowaniu. Pacjenci doświadczają wielu ograniczeń, a powikłania, jak zawały mięśnia sercowego, udary mózgu, niewydolność nerek, ślepota, stopa cukrzycowa są poważnym problemem społecznym.

- Rozpoczynamy taki program pilotażowy dotyczący poszukiwania dzieci zagrożonych rozwojem cukrzycy typu pierwszego. To jest cukrzyca, która rozwija się u najmłodszych. Współcześnie jesteśmy w stanie tę cukrzycę wyłapać, zanim, że tak powiem, zaczynają się objawy choroby. Nawet kilka do kilkunastu lat wcześniej. W związku z tym jesteśmy w stanie takiego pacjenta potem, kiedy wiemy, że on jest w grupie ryzyka, monitorować i prowadzić taka, żeby, ta cukrzyca rozwijała się maksymalnie późno i jej objawy nie były tak bardzo dramatyczne. Bo cukrzyca typu pierwszego, w odróżnieniu od tej cukrzycy dorosłej, to jest choroba, która zaczyna się w bardzo dramatyczny sposób. Zwykle się mówi o tak zwanej kwasicy ketonowej, a to często się przeradza w śpiączkę zagrażającą życiu.

My chcemy wyłapywać te dzieci znacznie wcześniej, tak, żeby one nigdy do tego momentu nie dotarły, ponieważ one się potem bardzo źle prowadzą, po epizodzie tej śpiączki – tłumaczył na spotkaniu profesor Trzonkowski.

- Poprosiliśmy pana burmistrza Kolna, czy nie zdecydowałby się na taki program i dzięki, że tak powiem, uprzejmości pana burmistrza rozpoczęliśmy, taką właśnie inicjatywę – zaznacza naukowiec.

- My dzisiaj chcemy tak naprawdę porozmawiać o tym, jak z punktu widzenia samorządu czy szkół ten program mógłby wyglądać. Tak, żeby on był skuteczny przede wszystkim dla tych najmłodszych pacjentów.

To zaszczyt, że placówki oświatowe z Kolna miały swój wkład w edukację tak wybitnego naukowca uważa Burmistrz Kolna Andrzej Duda. – Myślę, że ten temat jest bardzo ważny i na czasie – podkreśla burmistrz.

Cukrzyca typu 1 to choroba autoimmunologiczna. Zaliczana jest do najczęstszych przewlekłych chorób metabolicznych ujawniających się u dzieci. W ostatnich dwóch dekadach zaobserwowano ok. 300% wzrost liczby zachorowań, szczególnie wśród  najmłodszej populacji. W Europie to Polacy najczęściej zapadają na tę postać cukrzycy.

Program badań przesiewowych ma ruszyć prawdopodobnie jeszcze w tym roku. W pierwszej kolejności obejmie dzieci z Kolna i powiatu kolneńskiego. W województwie podlaskim w ramach programu przebadanych ma zostać  ok. 50 tys. dzieci w wieku od roku do dziewięciu lat.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl