Zarządzenie Nr 359/23 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 13 stycznia 2023 r.

2023-01-13 14:58 | Opublikował: Tomasz Sobieski
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl