Przebudowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną

zdjęcia artykułu 7
2023-01-09 14:56 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Roboty budowlane trwają nieprzerwanie. Od początku budowy został postawiony budynek socjalno-szatniowo-sanitarny wraz z więźbą dachową. W całości zamontowano w budynku stolarkę okienną. Wewnątrz nowo powstałego obiektu rozpoczęto prace elektryczne i sanitarne. Wylano część fundamentów pod trybuny oraz rozpoczęto układanie prefabrykatów pod siedziska trybun. Wylano również fundamenty pod budynek sędziowski.

Zrealizowano roboty drogowe w zakresie zagospodarowania terenu, w tym: dokonano rozbiórki skarp, rozbiórki bieżni, uformowano część nowych skarp, część z nich została przeprofilowana. Położono drenaż pod główną płytą boiska piłkarskiego. Ustanowiono słupy elektryczne, które będą oświetlać bieżnię okrężną. Położono doziemną instalację elektryczną oraz kanalizację teletechniczną. Aktualnie nawożona jest warstwa odsączająca boiska w postaci: pospółki, piasku i żwiru. Rozpoczęto również demontaż starego ogrodzenia wokół boiska, jak również budowę nowego ogrodzenia. Wylano fundamenty pod tablice wyników.

Prace budowlane na stadionie miejskim przebiegają zgodnie z za­łażonym harmonogramem robót. Stan zaawansowania wszystkich prac budowlanych oceniany jest na 40%. Modernizacja stadionu będzie kosztowała blisko 20 milionów złotych. Planowany termin zakończenia: wrzesień 2023 rok.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl