Mariusz Błaszczak, podpisał w Kolnie porozumienie z władzami miasta o przekazaniu nieruchomości, na której powstanie nowa jednostka Wojska Polskiego

zdjęcia artykułu 72
2022-11-07 12:05 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W sobotę (5 listopada) w Kolnie odbył się piknik wojskowy pod nazwą „Nowoczesne wojsko. Bezpieczna Ojczyzna” z udziałem szefa MON. Mimo niesprzyjającej pogody uroczystość przyciągnęła wielu mieszkańców miasta i samorządowców. Tego dnia wielkim i zarazem historycznym dla naszej miejscowości wydarzeniem było podpisanie między wicepremierem – Ministrem Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem i Burmistrzem Andrzejem Dudą porozumienia o przekazaniu posiadanej przez miasto nieruchomości dla nowej jednostki Wojska Polskiego, która zostanie utworzona w Kolnie.

Darowizna związana jest z potrzebami obronności państwa tj. budową infrastruktury wojskowej. Miasto przekazało dwie działki (las Wieszałki) zakupione w ostatnim czasie za półtora miliona złotych. Trzecia, od dawna była już własnością Kolna (dawna strzelnica). W sumie na rzecz Skarbu Państwa scedowano mienie o łącznej pow. 11,0642 ha.

Wydarzenie odbyło się w ramach prowadzonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej kampanii. Kolejne działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Polski noszą nazwę „Nowoczesne wojsko, Bezpieczna Ojczyzna”.

- Dzisiaj jesteśmy w Kolnie, żeby potwierdzić naszą współpracę z władzami samorządowymi tego miasta. Współpraca będzie polegać na tym, że dzięki przekazaniu na rzecz Wojska Polskiego nieruchomości przez władze samorządowe w Kolnie powstanie nowa jednostka Wojska Polskiego. Ta jednostka będzie miała bardzo ważne znaczenie dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Będzie wchodziła w skład nowej dywizji zmechanizowanej, którą budujemy w województwie podlaskim. Zadaniem tej dywizji będzie obrona wschodniej części naszego kraju, przede wszystkim obrona województwa podlaskiego. Wzmacniamy Wojsko Polskie oraz rozwijamy wojsko liczebnie i uzbrajamy w nowoczesną broń. Po to, żeby odstraszyć potencjalnego agresora. Chciałbym serdecznie podziękować panu burmistrzowi za to, że samorząd miasta Kolno podjął właśnie taką decyzję. Chciałem też pogratulować mieszkańcom Kolna takiego burmistrza, który dba o bezpieczeństwo miasta, ale poprzez naszą współpracę o bezpieczeństwo całej naszej ojczyzny - mówił podczas zorganizowanego na placu przy stadionie miejskim wojskowego pikniku Mariusz Błaszczak.

- Nigdy w historii Kolna Wojsko Polskie tu nie kwaterowało a teraz, proszę państwa, będzie na stałe stacjonowało. Będzie stacjonowało w ramach wspomnianej już tej nowej dywizji zmechanizowanej. Obecność Wojska Polskiego w Kolnie oznacza impuls rozwoju gospodarczego dla miasta. Oznacza inwestycje, nowe miejsca pracy ale, przede wszystkim, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, które jest bezcenne. Nie można rozwijać kraju czy też miejscowości wtedy, kiedy nie jest zapewnione bezpieczeństwo. I to jest warunkiem podstawowym dla rozwoju każdej społeczności – zaznaczał szef MON.

Błaszczak zachęcał też młodych mieszkańców Kolna do wstępowania do Wojska Polskiego. Szef resortu tłumaczył, że „jest to dobry start w dorosłe życie”. Na uwagę zasługuje fakt, że można na wstępie liczyć na uposażenie 4 tys. 560 zł. Służba w wojsku daje szerokie możliwości rozwoju osobistego przekonywał wicepremier. Jest to możliwość zrobienia kursów m. in.: na prawo jazdy, obsługę maszyn czy kursy ratowników medycznych.

Gospodarz Kolna, Andrzej Duda uważa, że zawarte porozumienie to przełomowa decyzja dla naszej miejscowości. Burmistrz podczas przemówienia przypomniał zgromadzonym krótki rys historyczny miasta.

- Kolno jest jednym z najstarszych miast w województwie podlaskim, tyko dwa miasta o kilka lat są starsze. Nasza miejscowość otrzymała prawa miejskie w 1425 r. W mieście Kolno poza służbą graniczną, która była do 1939 r. (kilka kilometrów od Kolna była granica polsko-pruska) nie stacjonowała nigdy armia. Miasto w okresie wojen było kilkukrotnie bardzo mocno niszczone. W okresie drugiej wojny światowej w prawie 80%. Bardzo mocno ucierpiała też ludność Kolna, bo agresorzy wchodzili sobie od tak do miasta i je zajmowali. Było to strategiczne miejsce na rozwidleniu dróg na Prusy, Białoruś i Kaliningrad. W tej chwili do Kaliningradu, do granicy z Rosją, mamy koło 140 kilometrów w linii prostej, a do granicy z Białorusią około 150 km. Mieliśmy w przeszłości trudne chwile. Ale miasto odradzało się niby feniks z popiołów. Do dziś mamy przykłady tych działań, które były prowadzone na terenie naszego miasta w postaci niewybuchów, które kilkanaście już razy w mojej kadencji, szczególnie przy inwestycjach drogowych, były podejmowane przez saperów z Orzysza. Mam nadzieję, że ta jednostka powstanie w szybkim tempie. Bo widzimy, co dzieje się na Ukrainie. Myślę, Panie Premierze, że powiedzenie „chcesz pokoju, szykuj się do wojny jest jak najbardziej na rzeczy” - mówił Duda.

Burmistrz podziękował wicepremierowi za zaangażowanie w strategiczną inwestycję w mieście oraz wiceministrowi Michałowi Wiśniewskiemu za bezpośrednią współpracę przy realizacji celu, którym jest powstanie w Kolnie dywizji zmechanizowanej.

Pikniki wojskowe w kraju organizowane są dla społeczności, w których wojsko będzie się w przyszłości rozwijać. Na uczestników w Kolnie czekało wiele atrakcji min. pokaz nowoczesnego sprzętu wojskowego,  konkursy dla dzieci, mobilny sprzęt rekrutacyjny i wojskowa grochówka. Dużym zainteresowaniem cieszył się czołg Leopard 2A5, to czołg bojowy do zwalczania celów opancerzonych (armata kalibru 120 mm).

W sobotniej uroczystości wzięli też udział, m.in.: Senator RP Marek Komorowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś i radny Sejmiku Wojciech Sekściński, przedstawiciele lokalnych samorządów z miasta Kolno i powiatu kolneńskiego oraz pracownicy służb mundurowych. Na zakończenie pobytu w Kolnie wicepremier Mariusz Błaszczak, któremu towarzyszył gospodarz miasta Burmistrz Andrzej Duda rozmawiał z mieszkańcami, chętnie pozował do zdjęcia z napotkanymi rodzinami z dziećmi oraz młodzieżą. Zapoznał się też z propozycjami przygotowanymi przez różne formacje i jednostki Wojska Polskiego w ramach pikniku militarnego.

23 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa o Obronie Ojczyzny. Ustawa umożliwia wzmocnienie polskiej armii m.in. poprzez zwiększenie liczby żołnierzy, znaczący wzrost nakładów państwa na obronność oraz modernizację techniczną wojska. Konsoliduje też i porządkuje wszystkie przepisy dotyczące Sił Zbrojnych.  W efekcie wejścia w życie przepisów nowej ustawy następuje znacząca rozbudowa zdolności Sił Zbrojnych realizowana zarówno przez formowanie nowych jednostek i komponentów Wojska Polskiego, jak i zapewnienie wyposażenia ich w nowoczesny sprzęt wojskowy.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka/UM Kolno  

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl