XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 29
2022-11-07 10:39 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W piątek, 4 listopada 2022 r. odbyła się XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kolno. Obrady rozpoczęły się o godzinie 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. To już piąte w tym roku posiedzenie kolneńskich samorządowców zorganizowane w trybie nagłym.

Sesję w trybie nadzwyczajnym poprzedziło wspólne posiedzenie w dniu zwołania ob­rad stałych Komisji Rady Miasta Kolno. Na wstępie spotkania zapoznano się z porząd­kiem obrad, przyjęto protokół z XXXI zwyczajnej sesji i protokół z XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kolno oraz wysłuchano sprawozdania bur­mistrza miasta z prac między sesjami.

Najważniejszym punktem XXXIII nadzwy­czajnej sesji Rady Miasta było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny dotyczącej posiadanej przez kolneński samorząd nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Chodzi o majątek o łącznej pow. 11,0642 ha położony w Kolnie. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1323, 1324/1, 1322.

Dwie działki (las Wieszałki) miasto Kolno zakupiło za półtora miliona złotych pod koniec października tego roku. Trzecia parcela była już własnością miasta (dawna strzelnica). Darowizna związana jest z potrzebami obronności państwa tj. budową infrastruktury wojskowej. Oficjalne podpisanie porozumienia w przedmiotowej sprawie między przedstawicielami rządu i kolneńskiego samorządu zaplanowano podczas pikniku wojskowego w sobotę (5.11.).

Podczas piątkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Burmistrz Andrzej Duda przekazał również, że MON planuje jeszcze zakup przynajmniej 15 hektarów pod zatwierdzoną już jednostkę wojskową w Kolnie. Będzie wchodziła ona w skład nowej dywizji zmechanizowanej budowanej w województwie podlaskim. Zadaniem tej dywizji stanie się obrona wschodniej części naszego kraju, głównie woj. podlaskiego. „Jednostka będzie stacjonowała, jako batalion zmechanizowany w ramach brygady” – informuje MON.

W dniu sesji przyjęto również uchwały:

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2022-2030,

- uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2022 rok.

W obradach wzięli udział: Burmistrz Kolna Andrzej Duda, radni, kierownictwo Urzędu Miasta i przedstawiciele lokalnych mediów.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl