Konferencja podsumowująca zakończenie procesu modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Kolnie

zdjęcia artykułu 79
2022-08-30 11:18 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Zakończyła się modernizacja oczyszczalni ścieków w Kolnie.

Na konferencji podsumowującej zrealizowany projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Kolno” zorganizowanej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w piątek 26.08 przybliżono efekty przeprowadzonych prac.

Kolno jest skanalizowane w 99,5 %. Ścieki z terenu miasta kanalizacją grawitacyjną oraz tłoczną, za pomocą 10 pompowni, docierają na przepompownię główną, skąd tłoczone są na oczyszczalnię. Obiekt ten został wybudowany w 2003 roku. Funkcjonującą oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną po 20 latach eksploatacji rozbudowano i gruntownie zmodernizowano. Głównie wymieniono zużyte urządzenia oraz wdrożono nowoczesne technologie poprawiające proces oczyszczania ścieków. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt zadania wyniósł 18 757 307,80 zł. Dofinansowanie pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 9 788 352,93 zł. Głównym wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. z Suwałk.

Efektem modernizacji jest nowoczesna oczyszczalnia, w której parametry ścieków dostosowane są do wymogów narzuconych zarówno przepisami krajowymi, jak i dyrektywami unijnymi. Inwestycją objęte zostały najważniejsze urządzenia pracujące na oczyszczalni. W istniejącym budynku mechanicznego podczyszczania ścieków zamontowano kratę wstępną wyposażoną w praskę do skratek oraz nowy sito-piaskownik. W części biologicznej przebudowane zostały reaktory. Wymieniono w nich pompy oraz mieszadła. Na przewodach doprowadzających powietrze do sekcji nowych dyfuzorów zastosowano prezostaty z zasuwami regulacyjnymi. Sterowanie systemem napowietrzania zostało oparte na wskazaniach sond tlenowych oraz jonoselektywnych. W modernizacji oczyszczalni wykorzystano nowe technologie, które służą usprawnieniu procesu oczyszczania ścieków. Jedną z nich jest instalacja grawimetrycznej selekcji osadu (system inDENSE™ ) zwiększająca przepustowość oraz poprawiająca jakość procesu oczyszczania ścieków. Całkowicie nowym obiektem oczyszczalni jest zbiornik wody technologicznej. Jego budowa miała na celu zmniejszenie zużycia wody wodociągowej. Woda technologiczna wykorzystywana jest obecnie do płukania krat, sit oraz niektórych urządzeń gospodarki osadowej.

Remontowi poddano również budynek mechanicznego odwadniania osadów, w którym zamontowano separator części stałych oraz zagęszczacz talerzowy.

To była niezwykle ważna inwestycja dla mieszkańców Kolna mówił podczas konferencji prezes PUK w Kolnie Sp. z o.o., Marek Łuba.

- Jakość gospodarki wodno-ściekowej poprawiła się w znaczący sposób. Warto to było zrobić, bo zmodernizowana oczyszczalnia posłuży na długie lata mieszkańcom miasta Kolno.

Atutem zrealizowanego przedsięwzięcia jest wybudowana nowoczesna instalacja ATSO (autotermicznej stabilizacji tlenowej) zapewniająca pełną stabilizację i higienizację komunalnych osadów ściekowych. - Osadu obecnie jest 1/3 mniej niż do tej pory i osad ten nadaje się już do bezpośredniego rolniczego i przyrodniczego zastosowania – zaznacza prezes spółki. Wykorzystaniem powstałej biomasy zainteresowani są okoliczni rolnicy - Jest zapotrzebowanie na osad szczególnie przy obecnej cenie nawozów. Tym bardziej będzie to opłacalne – dodaje Łuba.

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Marek Olbryś podkreślał działania proekologiczne Kolna.

Cieszy, że miasto Kolno sprostało warunkom umowy projektu z Ministerstwem Ochrony Środowiska i chcą dołączyć do tych gmin i powiatów, które mogą się pochwalić dobrą jakością oczyszczania ścieków, ale też dobrą jakością wody.

Modernizacja obiektu zajęła około półtora roku ze względu na pandemię, w trakcie której była wykonywana – wyjaśniał Burmistrz Kolna Andrzej Duda. - Były przerwy, wykonawca miał problemy z ludźmi, którzy zarażali się Covidem. Ale cieszę się, że ta modernizacja się zakończyła. Efekt myślę jest wyśmienity, bo technologia użyta do oczyszczania naszych ścieków jest naprawdę z górnej półki. Po pierwsze mamy dobrej jakości wodę, a po drugie mamy nawóz z osadu, który jest dopuszczony i ma wszystkie certyfikaty do tego, aby mógł być używany do roślin, kwiatów i do innych upraw. Widzimy, co się dzieje, kiedy jakość zrzucanych wód jest niewłaściwa. Wiele rzek w Polsce ma problemy i myślę, że tego typu inwestycje powinny w Polsce być priorytetem. Nasza oczyszczalnia nie była do końca tak bardzo toksyczna, bo budowano ją 20 lata temu. Natomiast wymagała już modernizacji ze względu na zużycie się elementów mechanicznych, a także technologię. Spółka otrzymała dofinansowanie około 10 milionów. Koszt całej inwestycji to blisko 19 milionów, czyli dosyć sporo trzeba było własnych środków użyć przy tej inwestycji. Ale myślę, że taki priorytet, jak ochrona środowiska jest ponad wszystko i to powinniśmy robić – przekonywał burmistrz. Modernizacja oczyszczalni powinna nam zapewnić nawet 30 lat spokojnej pracy i spełniania norm ochrony środowiska.

Dobra współpraca spółki miasta z instytucjami centralnymi - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który był głównym beneficjentem środków - pokazuje, że znaczące inwestycje można realizować też w małych miejscowościach podsumował na zakończenie spotkania Poseł RP Kazimierz Gwiazdowski - Myślę, że miasto Kolno jest takim pionierem. Miastem, które ma najwyższy stopień skanalizowania w naszym województwie. Pokazuje to, że miasto i spółka dbają o ochronę środowiska. Nasz rząd zakłada zrównoważony rozwój kraju. Chcemy, żeby poszczególne miejscowości rozwijały się równomiernie, a szczególnie te małe miasteczka. One muszą też mieć szansę rozwoju, dlatego przeznaczamy środki finansowe na przedsięwzięcia, które realizowane są w tych miejscowościach. Ludzie chcą korzystać z dóbr XXI wieku. To są inwestycje, które są potrzebne dla lokalnej społeczności, ale i kraju. Polska musi spełnić dyrektywę unijną,  żeby nie ponosić kar za przekroczenie norm i dobrze, że samorządy realizują takie inwestycje.

Na terenie oczyszczalni została też wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 80 kW. Zadaniem projektowym było również wdrożenie systemu monitorującego ciśnienie i przepływ wody na sieci wodociągowej na terenie Kolna . Miasto zostało podzielone na cztery strefy, w których zamontowano 10 sztuk słupków telemetrycznych służących do odczytu przepływu i ciśnienia wody, umożliwiających szybszą weryfikację i lokalizację wycieków na sieci. Wprowadzono system GIS oraz rozbudowano sieć wodociągową na ul. Kolejowej.

Uczestnicy konferencji na zakończenie spotkania wzięli udział w krótkiej wycieczce po oczyszczalni z technolog Renatą Popielarz.

W spotkaniu podsumowującym projekt uczestniczyli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Kazimierz Gwiazdowski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Artur Michalski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Marek Olbryś, Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii – Sebastian Bodzent, Starosta i Wicestarosta  Kolneński – Tadeusz Klama i Karol Pieloszczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego – Michał Kulczewski, Burmistrz Jedwabnego – Adam Mariusz Niebrzydowski, Burmistrz Stawisk – Agnieszka Rutkowska, Zastępca Burmistrza Stawisk – Iwona Niedźwiedzka, Wójt Gminy Kolno – Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Mały Płock – Józef Dymerski. Gospodarze Miasta Kolno: Burmistrz Miasta – Andrzej Duda, Przewodniczący Rady Miasta – Mariusz Rakowski, Dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Kolnie – Zbigniew Truszkowski, Prezes Banku Spółdzielczego – Krzysztof Kajko, prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych zakładów wodno-kanalizacyjnych z: Augustowa, Grajewa, Łap, Łomży, Pisza, Siemiatycz, Sokółki, Wysokiego Mazowieckiego i Zambrowa. Przedstawiciele  głównego wykonawcy PRESS S.A. w osobie Prezesa Antoniego Witkowskiego oraz Wiceprezesa Bartosza Słabińskiego, Przedstawiciele firmy SAFEGE Dyrektor Regionu Północnego i Centralnego Wojciech Wojewoda oraz zastępca Dyrektora  ds. Realizacji Kontraktów Regionu Północnego i Centralnego Daniel Kryś, Przedstawiciel firmy GRUNDFOS – Waldemar Pacześniowski, Przedstawiciel firmy VAPRO – Waldemar Prończyk, Prezes SEEN TECHNOLOGIE –  Dariusz Jasak Przedstawiciel firmy HUBER Technology – Waldemar Wojcieszek.

Film podsumowujący realizację przedsięwzięcia.

www.horydfilm.pl/pobierz/PUK_2022.mp4

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl