Rada Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 5
2017-12-13 14:24 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Na czwartek 21 grudnia zwołano XXX zwyczajną sesję Rady Miasta

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, iż zwołałem XXX zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 21 grudnia 2017 r. (czwartek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno.

Porządek dzienny posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
  2. Interpelacje i zapytania radnych.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r.
  4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                 Mieczysław Śniadach

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl