Od 15 lipca: Zmiany w programie ,,Czyste Powietrze"

zdjęcia artykułu 1
2022-07-27 14:35 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Właściciele domów jednorodzinnych, ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie – wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu.

Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

Modyfikacja programu wprowadzona z myślą o nowych beneficjentach zakłada, w przypadku prefinansowania inwestycji, zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnych kwot dotacji na prace remontowe realizowane w ramach części 2) i 3) programu „Czyste Powietrze”, a więc odnoszących się do osób o najniższych dochodach, uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu wsparcia. Po obecnych zmianach, maksymalna bezzwrotna dotacja w części 2) zwiększy się z 37 do 47 tys. zł, a górny pułap dofinansowania w części 3) wzrośnie z 69 do 79 tys. zł.

Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Zaliczka w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego beneficjenta, będzie wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który mieści się w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój 116 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Szczegółowe informacje pod tel. 86 278 94 36 oraz na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku https://portal.wfosigw.bialystok.pl/dokumenty-od-15072022-r 

zdjęcie: https://www.swietokrzyskie.pro

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl