XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 28
2022-04-04 15:14 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W środę, 30 marca zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kolno. To już drugie w tym roku posiedzenie kolneńskich samorządowców zorganizowane w trybie nagłym.

Radni obradowali w ramach XXVII nadzwyczajnej sesji w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu. Spotkanie rozpoczęto o godz. 12:00.

Sesję w trybie nadzwyczajnym poprzedziło wspólne posiedzenie w dniu obrad stałych Komisji Rady Miasta Kolno. Na tym spotkaniu analizowana była aktualna sytuacja związana z przebywającymi w naszym mieście uciekinierami wojennymi z terytorium Ukrainy. W Kolnie (na dzień 23.03.2022 r.) przebywa ponad 52 obywateli objętego konfliktem zbrojnym sąsiadującego z Polską państwa (26 dzieci, 23 kobiety i 3 mężczyzn). 22 osoby mieszkają w prywatnych domach. 30 obcokrajowców w doraźnym miejscu zakwaterowania przygotowanym przez miasto (Hotel Colnus) również znalazło bezpieczne schronienie. Mają oni zapewniony tam całodniowy pobyt i wyżywienie (śniadanie i obiad). Do dyspozycji uchodźców jest też kuchnia, gdzie można przyrządzać posiłki. Produkty (spożywcze, higieniczne itp.) bezpłatnie i bez ograniczeń uciekinierzy mogą pozyskiwać m. in. z Banku Żywności, z siedzibą w Piszu. - Ofiarność polskiego społeczeństwa w przekazywaniu darów dla potrzebujących jest ogromna – podkreślał na posiedzeniu komisji burmistrz Andrzej Duda. Chętne osoby, objęte opieką przez kolneński samorząd, by dotrzeć do punktu pomocowego mogą skorzystać z udostępnionego samochodu Straży Miejskiej. W Kolnie też zostały przeprowadzone dwie zbiórki potrzebnych do egzystencji produktów (druga przy współudziale uchodźców przebywających w mieście). Ukończono też akcję nadania chętnym osobom numeru PESEL. Zainteresowanie w tym zakresie jest już widoczne. Ograniczeniem w tym przypadku jest niejednokrotnie brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W Szpitalu Ogólnym w Kolnie zatrudnienie już podjęła ukraińska lekarka. Na ogłoszenie o pracę dla personelu medycznego (również w języku ukraińskim) wystosowane przez dyrektor placówki odpowiedziały też ukraińskie pielęgniarki.

Sytuacja związana z uchodźcami w Polsce jest dynamiczna, gdyż każdego dnia do naszego kraju trafiają nowi uciekinierzy. W Kolnie, na apel wojewody podlaskiego, powstanie w hali sportowej KOKiS-u, przejściowy ośrodek (HUB) na około 100 osób. Miasto ma otrzymać 70 zł na osobę dziennie z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie. W hali obywatele Ukrainy będą przebywać maksymalnie do dwóch tygodni i stąd będą kierowani w inne miejsca w kraju lub za granicę.

Obrady XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kolno dotyczyły podjęcia stosownych uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta i określenia przez kolneński samorząd zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa. Zwiększono dochody finansowe miasta z tytułu wsparcia pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 985 tysięcy złotych. Na mocy przyjętej jednogłośnie kolejnej uchwały nasze miasto może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie: zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, zapewnienia transportu do miejsc zakwaterowania (w tym do miejsc, w których obywatelom Ukrainy jest zapewniana pomoc medyczna), finansowania przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, wspierania procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej (pomoc w tym zakresie uchodźcy uzyskają m. in. w kolneńskim CIS, gdzie ruszy specjalny program wsparcia), finansowania usług komunalnych, dofinansowania zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami. Katalog podjętych uchwałą zadań stanowi uzupełnienie usług publicznych zagwarantowanych ustawą państwową z dn. 12.03.2022 r.

Na nadzwyczajnej sesji podjęto też uchwałę w sprawie przekazania do realizacji zadania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kolnie. Zadanie to będzie polegać na obsłudze wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł. na osobę) dla osób prywatnych.

Według szacunków ONZ (na dzień 3.04.2022 r.), łącznie Ukrainę od 24 lutego opuściło już ponad 4 miliony obywateli. Do Polski przybyło 2,461 mln osób uciekających przed wojną. Z naszego kraju wyjechało 422 tys. Ukraińców informuje Straż Graniczna.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl