W Kolnie odbyły się konsultacje dotyczące planowanej budowy kolei w mieście

zdjęcia artykułu 26
2021-11-08 14:15 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego i firmy Egis spotkali się 4 listopada w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu z mieszkańcami miasta w ramach konsultacji dotyczących przebiegu linii kolejowej przez Kolno.

Na zaproszenie odpowiedziało kilkadziesiąt osób. W rozmowach uczestniczył też Burmistrz Miasta Andrzej Duda, który reprezentował samorząd, jako jedną z zainteresowanych stron. Wcześniej tego typu spotkania odbyły się w gminie Kolno i w Małym Płocku.

Podczas konsultacji zaprezentowano ogólną koncepcję dotyczącą przebiegu tras linii kolejowych przez miasto. Według wstępnych propozycji możliwe są 4 warianty usytuowania połączenia na odcinku nr 29 Ostrołęka- Łomża- Pisz- Giżycko.

Wariant wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez samorząd Kolna na obradach Rady Miasta to trasa oznaczona kolorem niebieskim. Inwestycja w Kolnie musi być zrealizowana przy jak najmniejszych kosztach społecznych. O zaletach wybranego umiejscowienia przekonywał zebranych włodarz miasta. – On jest optymalny z kilku powodów. Nie koliduje z żadnymi zabudowaniami, czyli jest sporo odsunięty od najbliższych budynków. Jest możliwość stworzenia peronu, który będzie położony dosyć blisko dworca i jest blisko terenów inwestycyjnych, co też jest istotne – mówił Andrzej Duda. Burmistrz wypowiedział się też odnośnie pozostałych koncepcji planowanego przebiegu linii. – Pozostałe warianty być może z punktu widzenia połączenia komunikacyjnego mogą być lepsze niż ten niebieski, ale jeden z nich dzieli nam nowe ogrody działkowe dokładnie na pół. Pewnie też trzeba by było zabrać kilku osobom działki, być może tam stałyby domki, więc ten wariant wykluczyliśmy. Następny zlokalizowany jest między ulicą Floriana i cmentarzem od strony Kolna. Ten jest najgorszy, jeżeli chodzi o oddziaływanie na naszych mieszkańców. Byłby on zlokalizowany blisko zabudowań, ale też byłyby domy do rozbiórki – motywuje stanowisko samorządu kolneńskiego burmistrz.

Wariant „niebieski”, w ocenie samorządu kolneńskiego, również wymaga kilku modyfikacji, by dostosować przebieg linii do koncepcji rozwoju Kolna.

– Ze względu na to, że my w tamtą stronę również planujemy koncepcję rozbudowy miasta, jeżeli chodzi o tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, ale także wielorodzinnego ta koncepcja nam się w to wpisuje, ponieważ tam mamy już teren uzbrojony. Według naszej opinii ten wariant jest najbardziej optymalny – zakończył Andrzej Duda.

Do omawianego najszerzej przez włodarza Kolna wariantu odnieśli się eksperci, uczestnicy czwartkowego spotkania - inżynier z firmy Egis Hubert Bobrowski oraz przedstawiciel CPK Kazimierz Peryt. - Zdajemy sobie sprawę, że z punktu widzenia Państwa największym problemem jest przecięcie nieruchomości albo w skrajnym przypadku, a takich też nie możemy wykluczyć, przejęcie nieruchomości. Niestety z uwagi na konieczność wytrasowania, w zasadzie linii prostej na długich odcinkach, niestety nie da się tego uniknąć. Na pewno część gruntów, które będziemy chcieli pozyskać, to będą grunty zabudowane, ale staramy się tak trasować tę linię, żeby omijać wszystkie tego typu miejsca, a już na pewno miejsca mocno zurbanizowane. Wariant niebieski ma dwa łuki i są one maksymalne, jakie można na tej linii zastosować. W zasadzie to nawet nie jest zakręt. Niestety, aby osiągnąć 250 km na godzinę, muszą być przyjęte takowe rozwiązania. To w konsekwencji nie pomaga uniknąć ingerencji w określony obszar, głównie zabudowany. Chodzi właśnie o uwzględnienie punktów, które linia ma ominąć. Wariant niebieski jest absolutnie realizowalny. Rozpatrujemy oprócz aspektów środowiskowych również techniczne – uzasadniał Bobrowski.

Swoje uwagi i niepokoje związane z inwestycją zgłosili też mieszkańcy Kolna.

Przedstawione propozycje na tym etapie mają jedynie ogólny zarys. Konsultacje z mieszkańcami Kolna zorganizowano, by poznać ich opinię oraz przedstawić możliwości składania uwag w tym zakresie. – Suma Państwa wskazań będzie elementem istotnym całej układanki przy analizach wielokryterialnych. Bez Państwa opinii nie jest możliwe, aby uzyskać obiektywny wskaźnik najlepszego wariantu – przekonywał przedstawiciel CPK Kazimierz Peryt.

Zgłaszanie wszelkich wątpliwości oraz pytań możliwe jest drogą elektroniczną na adres: konsultacje.stes@egis-poland.com lub drogą pocztową na adres Wykonawcy (Egis Poland Sp. z o.o. Domaniewska 39a 02-672) Warszawa lub Inwestora (Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie 142B) z dopiskiem w tytule „Konsultacje społeczne - Budowa linii kolejowej nr 29 odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko” oraz z uwzględnieniem nazwy aglomeracji.

Ankiety konsultacyjne można również pobrać ze strony CPK i złożyć w sekretariacie UM Kolno. Uwagi należy wnosić do 15 listopada.

Wszelkie uzyskane na etapie konsultacji sugestie oraz informacje będą miały istotne znaczenie podczas opracowywania rozwiązań projektowych w trakcie kolejnych etapów planowanej inwestycji. Bardziej dokładny przebieg linii i konkretne działki do wykupu poznamy w następnej fazie realizacji ogólnopolskiego projektu komunikacyjnego. Przedstawieniem tych kwestii będzie zajmował się wojewoda. Na tym poziomie zaawansowania prac nie będzie już można oprotestować usytuowania tras, a jedynie wysokości wykupu. Tym bardziej zachęcamy do zgłaszania swoich uwag na temat tego niezwykle ważnego społecznie przedsięwzięcia.

Mapa obrazowa przebiegu tras linii kolejowych

1 - m. Kolno.jpg

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl