Oficjalne przekazanie do użytku ul. M. Konopnickiej

zdjęcia artykułu 19
2021-10-25 16:49 | Opublikował: Tomasz Sobieski
22 października, po zakończeniu wszystkich prac i odbiorze technicznym, odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne przekazanie do użytku ul. M. Konopnickiej. Droga położona w centralnej części Kolna jest ważnym ciągiem komunikacyjnym dla mieszkańców miasta i powiatu.

Jej przebudowa i modernizacja kosztowała blisko siedem milionów złotych. Wykonawcą prac była firma PBK z Łomży.  W uroczystości, oprócz Starosty Kolneńskiego Tadeusza Klamy i Burmistrza Kolna Andrzeja Dudy wzięli udział m.in. parlamentarzyści, samorządowcy z sąsiednich gmin, miejscy radni i powiatowi oraz prezesi i dyrektorzy jednostek podległych miastu i powiatowi, służby mundurowe, zaproszeni goście i mieszkańcy miasta.

Prace przy modernizacji ulicy trwały blisko rok. Droga zyskała nową nawierzchnię i chodniki, przebudowana jest także cała infrastruktura techniczna, czyli sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacyjna i telekomunikacyjna. Wybudowano również ścieżkę rowerową, której przebieg Zarząd Powiatu dostosował do sugestii mieszkańców. Ulica spełnia nie tylko funkcje komunikacyjne, ale jest też drogą rekreacyjną. Dużo mieszkańców odwiedza kompleks leśny Górszczeniak, gdzie docierają często pieszo lub rowerem. Z tej drogi chętnie korzystają też miłośnicy biegania.

Przy realizacji tego zadania niezmiernie ważną kwestią była współpraca między samorządami i to zgodnie podkreślali Burmistrz Kolna Andrzej Duda i Starosta Kolneński Tadeusz Klama. – Droga powstała dzięki współpracy Miasta Kolno z Powiatem Kolneńskim, te dwa samorządy „dogadały się” co do dofinansowania - bo to był dosyć spory zakres prac i kosztowny remont ze względu na sieci, które umieszczone są pod ulicą - wymienialiśmy wodociągi, kanalizację sanitarną, wymieniona była również i było rozszerzenie przekroju kanalizacji deszczowej. To wszystko ogromne koszty, ale udało się mam. Mamy dobrze wykonaną ulicę, która cieszy oko i jest jedną z wizytówek naszego miasta - przekonywał Andrzej Duda. - Ulica Konopnickiej od dziesięcioleci nie była remontowana. A tu mamy nie tylko remont, ale modernizację. Mamy ścieżkę rowerową, mamy piękne chodniki, mamy zabezpieczenia i przejścia. Myślę, że ta ulica spełnia najnowsze standardy, jeżeli chodzi o ulice w mieście Kolno.

W imieniu mieszkańców Burmistrz Andrzej Duda podziękował Zarządowi Powiatu i radnym powiatowym, którzy zarządzają inwestycjami drogowymi. - W mieście te inwestycje są dużo droższe niż w gminach, bo do tego dochodzi uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, w wodociągi i całą infrastrukturę. Dziękuję również wszystkim, którzy pomagali nam przy tej budowie m. in. panu Posłowi Kazimierzowi Gwiazdowskiemu, który czynnie uczestniczył w dyskusjach nad podziałem środków. Staramy się, aby te środki spływały w jak największej ilości i ta zasługa pana Posła Gwiazdowskiego jest niewątpliwa w tym temacie – dodał burmistrz.    

Burmistrz Andrzej Duda podczas oficjalnego przekazania drogi do użytku, docenił także dobrą współpracę ze wszystkimi gminami w powiecie.

- W tej kadencji mamy dobrą sytuację, jeżeli chodzi o współpracę z gminami naszymi w powiecie. Bo pracujemy intensywnie przy wielu projektach. Dowodem tego jest strategia, która powstaje, gdyż uzyskaliśmy na to spore dofinansowanie. Dołączyła do nas nawet gmina z powiatu łomżyńskiego, gmina Jedwabne. Wspólnie będziemy próbowali napisać taką strategię, żeby później łatwo uzyskiwać środki finansowe na wspólne inwestycje, a tych przewidujemy dosyć sporo.

Zadanie drogowe zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, dotacji Miasta Kolno oraz środków pochodzących z budżetu Powiatu Kolneńskiego.

 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl