Burmistrz Miasta Kolno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

zdjęcia artykułu 1
2021-07-02 11:26 | Opublikował: Tomasz Sobieski
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Dębowej, Lipowej, M. Dąbrowskiej w Kolnie.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 14 czerwca 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji: 30 września 2021 r.

Cele konsultacji:
1. wspólne wypracowanie pożądanego przeznaczenia terenu.
2. dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami planu zagospodarowania.
3. przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny.
4. określenie wymaganych rozstrzygnięć w formie koncepcji planu.
5. zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji.


Propozycje, opinie i uwagi można wnosić w następujący sposób:
1. w formie elektronicznej, za pomocą ankiety znajdującej się na stronie http://konsultacje.podlasie.pl/kolno-miasto/?page_id=34
2. osobiście w punkcie konsultacyjnym działającym w pok. nr 114 w siedzibie Urzędu Miasta Kolno w terminie 15.06.2021 r. - 30.09.2021 r.
3. w formie udziału w spotkaniach konsultacyjnych:
a. w dniu 10 lipca 2021 r. na stadionie miejskim godz. 15:00 – 20:00,
(otwarte spotkanie konsultacyjne – happening)
b. w dniu 10 września 2021 r. w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu
(sala kawiarniana) godz. 15:00 (technika planowanie partycypacyjne)
c. w dniu 25 września 2021 r. w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu
(sala kawiarniana) godz. 10:00 (warsztat konsultacyjny z użyciem map)

plakat konsultacje-1.jpg

Warsztaty poprowadzą specjalni animatorzy spotkań z udziałem ekspertów i projektantów w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Zapewniamy ciekawe formy spotkań, w których każdy będzie mógł aktywnie uczestniczyć
i wnieść swoje propozycje.

Zapewniamy przejazd i powrót osób niepełnosprawnych na konsultacje realizowane w ramach programu po wcześniejszej informacji i zgłoszeniu pod nr tel. 86 278-94-41 (do 2 dni przed wydarzeniem). Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne na stronie internetowej www.umkolno.pl zakładka /konsultacje społeczne/ lub u koordynatora tel. (86) 278-94-38
e-mail: konsultacje@kolno.home.pl

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl