Grafika góra

Przebudowa Armii Krajowej

zdjęcia artykułu 3
2009-10-30 08:23 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Projekt zrealizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Termin realizacji: 04.2009-10.2009 r.

Wartość inwestycji: 761 060,10 zł

Wartość dofinansowania: 358 000 zł

 

Cel projektu:

Inwestycja miała na celu zmniejszenie się liczby zatrzymań powypadkowych- zapewnienie ciągłości ruchu. Ówczesny układ dróg w mieście szczególnie w kierunku przebiegu drogi nr 63 wymuszał przejazdu przez centrum miasta. Inwestycja w znacznym stopniu odciążyła ruch w centrum miasta na ul. Wojska Polskiego (droga krajowa nr 63 Kisielnica- Kolno-Pisz) i stanowi alternatywę umożliwiającą ominięcia skrzyżowania drogi krajowej nr 63 z droga wojewódzką 647. Przebudowa ul. Armii Krajowej wraz z przebudową skrzyżowań na ul. M. Konopnickiej  i ul. J. III Sobieskiego zapewniła wygodny i nowoczesny szlak komunikacyjny do części przemysłowo- gospodarczej miasta. Podkreślić należy, iż droga ta stanowi początek swoistej  „mini-obwodnicy” do terenów przeznaczonych pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie.

 

Zakres prac:

 • Przebudowa ulicy – pow. 4 285,30 m2
 • Budowa zjazdów indywidualnych i publicznych oraz chodników
 • Budowa zieleńców

 

Realizacja projektu:

 • Droga gminna o dług. 550 mb
 • Chodnik o dług. 680 mb
 • Zjazdy o pow. 1350 m2

 

Efekty:

 • Powstanie nowoczesnego i dogodnego ciągu drogowego łączącego drogi różnej kategorii, co wpłyneło na zdecydowaną poprawę komunikacji do strefy przemysłowo-gospodarczej Kolna
 • Podniesienie parametrów technicznych nawierzchni zwiększając dostępność komunikacyjną do terenów przyległych
 • Integracja układu ulic gminnych z drogą powiatową i wojewódzką
 • Ułatwienie dostępu do obiektów handlowo- usługowych firm, administracji samorządowej
 • Zwiększenie komfortu przemieszczania się ludności
 • Poprawa komunikacji

  

Podstawowym efektem użytkowym inwestycji była nowa nawierzchnia drogowa o dług. 550 mb, nowe chodniki o dług. 680 mb oraz nowe zjazdy na poszczególne posesje o powierzchni łącznej 1350 m2.

Realizacja inwestycji wpłynęła przede wszystkim na podniesienie parametrów technicznych, zapewniając zwiększenie i poprawę ciągłości komunikacyjnej, zwiększenie komfortu przemieszczania się mieszkańców ulicy oraz innych użytkowników, dostosowanie parametrów użytkowych drogi do wielkości ruchu pojazdów, dzięki czemu zostało zminimalizowane zagrożenie bezpieczeństwa. Nastąpiła też poprawa standardu widoczności poprzez poprawę jakości oznakowania poziomego i pionowego. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazano i oznakowano 5 sztuk przejść dla pieszych w miejscach najbezpieczniejszych i najlepiej doświetlonych.

Przebudowa ul. Armii Krajowej pozwoliła na znaczne odciążenie ruchu przede wszystkim na ulicach do niej równoległych, które mają charakter dróg typowo osiedlowych. Chodzi  tu przede wszystkim o ul. Szkolną, przez którą odbywa się w większości ruch samochodów do części przemysłowo-gospodarczej miasta. Zrealizowana inwestycja pozwoliła na wprowadzenie ograniczenia ruchu na ul. Szkolnej dla samochodów dostawczych, co jest podyktowane względami bezpieczeństwa szczególnie dla uczniów uczęszczających do tej szkoły. Wzmożony ruch na drodze krajowej jest powodem licznym wypadków i kolizji na samej drodze jak i na dojazdach do niej. Możliwość korzystania z przebudowanej drogi wpłynęła na zmniejszenie natężenia ruchu, co poprawiło kwestie bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Należy tez dodać, że nastąpił wzrost bezpieczeństwa mieszkańców przedmiotowej ulicy poprzez lepszy dojazd pojazdów służby zdrowia, policji, straży pożarnej. Przebudowa ulicy znacznie skróciła czas dojazdu służb ratownictwa, co jest ważnym kryterium ratowania zdrowia, życia i mienia ludności.

Istniejąca dotychczas nawierzchnia drogowa (nierówna kostka typu „Trelinka”) powodowała szybsze niszczenie elementów samochodowych i w istotny sposób obniżała komfort jazdy, wpływała niekorzystnie na efektywność i bezpieczeństwo ruchu użytkowników.

W projekcie zastosowano rozwiązania techniczne np. obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych, jak najmniejsze spadki nawierzchni chodników, powoduje, że inwestycja jest przyjazna zarówno dla osób niepełnoprawnych  jak również osób starszych, dzieci czy matek z wózkami dziecięcymi. Realizacja inwestycji przyczyniła się do likwidacji barier infrastrukturalnych, wpłynęła korzystnie na krajobraz i estetykę okolicy (zadbane zieleńce, równe chodniki, uporządkowane wjazdy na posesje) i w efekcie końcowym poprawie uległ standard życia mieszkańców przedmiotowej ulicy w związku z polepszeniem warunków komunikacyjnych.

 

Przebudowa ulicy spowoduje następujące korzyści długoterminowe: 

 • Podniesienie parametrów technicznych nawierzchni zwiększając dostępność komunikacyjną
 • Integracja układu ulic gminnych z droga powiatową i wojewódzką
 • Ułatwienie dostępu do obiektów handlowo- usługowych, firm , administracji samorządowej
 • Zwiększenie komfortu przemieszczania się ludności

 

Realizacja projektu:

 • Droga gminna o dług. 550 mb
 • Chodnik o dług. 680 mb
 • Zjazdy o pow. 1350 m2

 

W ramach realizacji inwestycji zdecydowanej poprawie uległy następujące  parametry:

 • Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców miasta Kolno
 • Poprawa płynności ruchu pojazdów i pieszych oraz eliminacja utrudnień ruchu
 • Popraw bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Wzrost nośności nawierzchni
 • Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów
 • Poprawa wizerunku miasta
 • Poprawa komfortu podróżowania
 • Poprawa estetyki terenu


W wyniku przeprowadzonych prac powstał nowoczesny i dogodny ciąg drogowy łączący drogi różnej kategorii (drogi gminne z powiatowymi oraz drogą wojewódzką), co wpłynęło na zdecydowaną poprawę komunikacyjności do strefy przemysłowo- gospodarczej Kolna.

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl