Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie m. Kolno przy ul. Wojska Polskiego pod zabudowę garażami

2021-03-31 13:17 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn. 31 marca 2021 r. wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie m. Kolno przy ul. Wojska Polskiego pod zabudowę garażami:

- działka nr geod. 1369/177 o pow. 18  m2,

- działka nr geod. 1369/178 o pow. 18  m2,

- działka nr geod. 1369/179 o pow. 19  m2,

- działka nr geod. 1369/198 o pow. 18  m2,

- działka nr geod. 1369/199 o pow. 19  m2,

- działka nr geod. 1369/217 o pow. 18  m2,

- działka nr geod. 1369/218 o pow. 19  m2,

- działka nr geod. 1369/233 o pow. 29  m2,

- działka nr geod. 1369/234 o pow. 29  m2,

- działka nr geod. 1369/237 o pow. 29  m2.

 Niniejszy wykaz umieszczono również na stronie internetowej bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14 , tel. 86 - 278 -94- 54.

 

                                                                                            BURMISTRZ MIASTA KOLNO

Andrzej Duda

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl