Organizacje pozarządowe w Kolnie

2017-12-07 11:16 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Polski Związek Niewidomych
Okręg Podlaski
Koło w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 8
18-500 Kolno
tel. (86) 278 52 47 

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych 
Koło Miejsko - Gminne w Kolnie

ul. Księcia Janusza 46/5
18-500 Kolno
tel. (86) 278 28 24 

Związek Żołnierzy
Narodowych Sił Zbrojnych
Koło Terenowe w Kolnie

ul. Kolejowa 4
18-500 Kolno
tel. (86) 278 22 84 

Związek Sybiraków
Koło Terenowe w Kolnie
ul. W. Sikorskiego 5/1
18-500 Kolno 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Koło w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 5
18-500 Kolno
tel. (86) 278 25 13


Kolneński Klub Sportowy „Orzeł”
w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 40
18-500 Kolno
tel. kom. 507 959 343

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
przy SP Nr 1 w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 22
18-500 Kolno
tel. (86) 278 21 24

Uczniowski Klub Sportowy „Rekord”
przy SP Nr 2 w Kolnie
ul. Szkolna 8
18-500 Kolno
(86) 278 23 36 

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia”

Gimnazjum w Kolnie
ul. M. Dąbrowskiej 4 
18-500 Kolno

(86) 278 13 42 

Uczniowski Klub Sportowy „Delfin”
przy Gimnazjum w Kolnie
ul. M. Dąbrowskiej 4
18-500 Kolno
tel. (86) 278 13 42

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
Karate Tradycyjnego Fudokan „DRAGON”
ul. Konstytucji 3 Maja 32
18-500 Kolno
tel. kom. 606 779 050; kom. 600 272 998 

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
i Promocji Powiatu Kolneńskiego
ul. 11 Listopada 1
18-500 Kolno 

Kolneńskie Towarzystwo Gospodarcze w Kolnie
ul. Konstytucji 3 Maja 19
18-500 Kolno

Towarzystwo „Jan z Kolna”
ul. M. Konopnickiej 4
18-500 Kolno
(86) 278 21 24

KOLNO 4x4
ul. 11 Listopada 13
18-500 Kolno 

Stowarzyszenie Ratowników WOPR Kolno
ul. Konstytucji 3 Maja 9
18-500 Kolno 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu
ul. M. Konopnickiej 4
18-500 Kolno
tel. (86) 278 22 21

Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy
ul. A. Mickiewicza 28
18-500 Kolno

Stowarzyszenie Wrak Race Kolno
ul. Kolejowa 2
18-500 Kolno

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
ul. M. Kopernika 9
18-500 Kolno

Związek Oficerów Rezerwy im. Józefa Piłsudskiego
ul. M. Kopernika 8
18-500 Kolno 

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Białostocka z Komendą Hufca w Kolnie

ul. M Dąbrowskiej 4
18-500 Kolno

Kolneńskie Stowarzyszenie „Rodzina”
ul. Wojska Polskiego 8
18-500 Kolno
tel. 278 48 20

Caritas Diecezji Łomżyńskiej
Parafialny Zespół Caritas
przy Parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie

tel. (86) 278 22 21

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Anny w Kolnie
ul. Kościelna 17
18-500 Kolno
tel. (86) 278 21 02

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl