KRUS - składki w IV kwartale

2020-09-08 21:57 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 września 2020 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w  IV kwartale 2020 r.
  1. W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosić będzie odpowiednio:

42,00 zł miesięcznie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

  1. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosić będzie 10% obowiązującej we wrześniu br. emerytury podstawowej (972,40 zł), tj. 97,00 zł miesięcznie.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

-          12% emerytury podstawowej tj. 117,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

-          24% emerytury podstawowej tj. 233,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

-          36% emerytury podstawowej tj. 350,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

-          48% emerytury podstawowej tj. 467,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

 

Ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za IV kwartał 2020 r. wypada w dniu 31 października 2020 r. w sobotę. Zgodnie z postanowieniami art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy –tj. dzień 2 listopada 2020 r.

p.o. Dyrektora OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl