ZARZĄDZENIE NR 159/20 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 3 września 2020 r.

2020-09-04 11:57 | Opublikował: Tomasz Sobieski
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Całość zarządzenia w poniższym pliku:

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl