Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kolno - wywieszenie wykazu ws. użyczenia nieruchomości

2020-06-19 12:47 | Opublikował: Tomasz Sobieski

BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn. 19 czerwca 2020 r. wykaz w sprawie użyczenia nieruchomości na czas nieokreślony oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1725/10 (część działki) o pow. 4 m2, położonej w m. Kolno przy ul. Ks.J.L. Grajewskiego.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14 , tel. 86 - 278 -94- 54 .

 

                                                                                      BURMISTRZ MIASTA

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl