27-28 V - pomiary pola elektromagnetycznego wokół szpitala

2020-05-25 09:27 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Laboratorium Pomiarowe Strefa informuje, iż zaplanowane zostały - pomiary pola elektromagnetycznego w miejscowości Kolno, ul Wojska Polskiego 69.
Pomiary pola elektromagnetycznego dotyczą pola, którego źrodłem jest bazowa stacja nadawcza telefonii komórkowej  umieszczona na dachu Szpitala Ogólnego i zostały zlecone przez właściciela instalacji: Plus

Pomiary planowane są na 27-28.05.2020 roku; jeżeli wystąpią w tym dniu opady atmosferyczne termin zostanie przesunięty. Obszar pomiarów to ok 300m od budynku, na którym zamontowane są anteny.

Pomiary pola elektromagnetycznego wykonuje się w celu ochrony środowiska , obowiązek takich pomiarów wynika z w art.122 ust.1 ustawy z 27 kwietnia 2001r prawo  ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815).

Uzyskane wyniki przekazuje się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.

Pomiary prowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu D2020258 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U2019 poz.2448).

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z koronowirusem-COVID19, na podstawie art.31 pkt.2 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) ( D2020695) pomiary nie będą wykonywane w lokalach, aby nie narażać właścicieli i użytkowników lokali.

 Bydgoszcz, 23.05.2020 r.

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl