Informacje o gospodarce odpadami komunalnymi w mieście Kolno

2020-05-04 10:38 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kolno.  /podstawa prawna - art.3 ust.2, pkt.  9, lit. a ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.  z 2019 r. poz. 2010 /

  1. Podmiot odbierający odpady komunalne od mieszkańców  miasta wyłoniony w procedurze  przetargowej

Nazwa firmy

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o.

18-500      Kolno, ul. Kolejowa 4 A

 

 

  1. Podmioty odbierający odpady komunalne od mieszkańców miasta (właścicieli nieruchomości niezamieszkałych) – obsługujący placówki handlowe, firmy, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne itp.

Nazwa firmy

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o.

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4 A

MPO Spółka  z o.o. w Białymstoku

15-950 Białystok , ul. 42 Pułku Piechoty 48

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

18-400 Łomża,  ul. Akademicka 22

 

  1. 3.WYKAZ FIRM  WPISANYCH  DO  REJESTRU DZIAŁALNOŚCI  REGULOWANEJ  W  ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA KOLNO

                            (podstawa prawna : art. 9 c  ust.1  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach )

 

LP

Nr rejestrowy

Data wpisu

Nazwa firmy

Adres firmy

 

1.

 

GK.6233./1/2012

 

20.03.2012

Zakład Usługowy  „WINPOL”  S.C. Lech Jan Wiśniewski , Sebastian Wiśniewski

 

18-400 Łomża , 

ul. Kazańska 1

 

2.

 

GK.6233./4/2012

 

22.05.2012

MPO Spółka z o. o. w Białymstoku

15-950 Białystok  ul.

42 Pułku Piechoty 48

 

3.

 

GK.6233./5/2012

 

29.08.2012

MPK  PURE  HOME Sp.  z ograniczoną  odpowiedzialnością sp. k.

 

07-401 Ostrołęka

ul. Kołobrzeska  5

 

4.

 

GK.6233./7/2012

 

09.10.2012

Usługi  Komunalne  „BŁYSK”

Marianna Marczyk

18-400 Łomża

ul. Przykoszarowa 22A

 

5.

 

GK.6233./9/2012

 

06.12.2012

Przedsiębiorstwo  Usług Komunalnych w Kolnie Spółka

z  o.o.

 

18-500 Kolno

ul. Kolejowa 4A

 

6.

 

GK.6233./12/2013

 

13.02.2013

Koma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

19-300 Ełk

ul. Sikorskiego 19 c

 

7.

 

 

GK.6233./16/2016

 

14.03.2016

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

 

18-400 Łomża

 ul. Akademicka 22

 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty  odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Kolno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, oraz pozostałości z sortowania  odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

(podstawa prawna - art.,3 ust.2, pkt. 9, lit .b  ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 

Nazwa firmy

Miejsce zagospodarowania odpadów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o.  

18-500  Kolno, ul. Kolejowa 4 A

Zakład  Przetwarzania i  Unieszkodliwiania Odpadów w  Czartorii,  18-413 Miastkowo

I P O K

 

 

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Kolno

(podstawa prawna -  art.3 ust.2, pkt. 9 lit. d   ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach)

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)                                                             zlokalizowany  na nieruchomości Miasta Kolno   przy ul. Pastorczyk 12 B   (w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków)  jest czynny  od poniedziałku do soboty w następujących godzinach : w poniedziałek i piątek  od 8oo do 18oo                                                                                            wtorek , środa, czwartek  od godz. 9oo do 17oo                                                                                       w sobotę od  godz. 10oo do 14oo                                                                                                                     (z wyjątkiem dni  ustawowo    wolnych  od pracy).

            PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne zebrane selektywnie oraz inne odpady, określone na podstawie odpowiednich przepisów wykonawczych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pochodzące  wyłącznie z  gospodarstw domowych z terenu miasta Kolno,  z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu miasta Kolno

 (podstawa prawna – art.3 ust.2, pkt. 9, lit. e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

- można przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, oraz punktów sprzedaży sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym elektronicznym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1895 ze zm. )

- przyjmowany  jest w punkcie  selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK),

- odbierany przez PUK w Kolnie Sp. z o.o. (bezpośrednio z  nieruchomości zamieszkałych) raz na kwartał kalendarzowy zgodnie z harmonogramem odbioru.

 

Kolno 30.04.2020r.

Sporz.  M. Staniszewska

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl