Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych - Zaskrodzie, stacja Orange

2020-04-16 08:56 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Informujemy, że w dniach 20-24.04.2020 r. pracownicy akredytowanego laboratorium badawczego MOBI-TELEKOM z Sopotu będą wykonywali pomiary poziomów pól elektromagnetycznych od anten stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE, (95215N!)  ZASKRODZIE_EMITEL (WLM_KOLNO_ZASKRODZIE172), zlokalizowanej w miejscowości Zaskrodzie, dz. nr 172, 13-500.

Pomiary będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. poz.258, pkt.14, w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

W załączniku przesyłam mapę z przewidywanym obszarem pomiarowym.

Pozdrawiam

--
Michał Moliński

inż. ds. Telekomunikacji
MOBI-TELEKOM
Biuro: 81-810 Sopot, Al. Niepodległości 799A
81-810 SOPOT
www.mobi-telekom.pl
kom. +48 695 582 700
tel./fax +48 58 765 13 13

Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl