Rada Ministrów ustanawia ograniczenia, nakazy i zakazy; możliwość niezawieszania istotnej działalności

2020-04-01 09:25 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W załączniku - pełna treść ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Drugi załącznik zawiera komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej o możliwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z prowadzeniem działalności istotnej dla ograniczania negatywnych skutków epidemii.

Komunikat nadesłało:


Biuro Projektu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. Kombatantów 7
15-110 Białystok
tel. 85 744 72 75
fax. 85 744 71 37

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl