Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kolno

2020-03-31 12:31 | Opublikował: Tomasz Sobieski

BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn. 31 marca 2020 r. wykaz w sprawie przeznaczenia do oddania w najem oraz dzierżawę nieruchomości położonych w mieście Kolno będących własnością Miasta Kolno, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr :

- 1060 o pow. 0.4053 ha, 416 o pow. 0.1046 ha, 417 o pow. 0.8825 ha, 1708 o pow. 1.1142 ha, 255 o pow. 0.5794 ha,  1705/18 (część) 1706/1 (część) o łącznej pow. 0,4700 ha, 981 o pow. 0,6743 ha, 319 (część) o pow. 0,6871 ha, 2794/1 o pow. 1,1700 ha, 2431 o pow. 0,0716 ha, 2538 o pow. 0,2416 ha  z przeznaczeniem do wykorzystania na rzecz produkcji rolnej pod uprawy jednoroczne,

- 1456/1 o pow. 25 m2 przy ul. przy ul. Konstytucji 3-go Maja,

- 1401/19 o pow. 21 m2, 1401/26 o pow. 21 m2 przy ul. Targowej, 1 działka przy ul. 11 Listopada,

- 2477 /cześć/ przy ul. Łąkowej - działki pod uprawy rolne / ogródek działkowy/,

- 1322 o pow. 1,2525 ha w celu używania dla toru przeszkód dla aut terenowych oraz placu treningowego w celu udoskonalania technik jazdy terenowej przy ul. Kolejowej,

-  1732/5 (część) o pow. 120 m2, 1733/5 oraz 1732/3 o pow. 220 m2, pod altany śmietnikowe przy ul. Wincentego Witosa,

- 1962 (część) o pow. 100 m2 przeznaczoną na dojazd do posesji przy ul. T. Kościuszki.

Niniejszy wykaz umieszczono również na stronie internetowej bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14 , tel. 86 - 278 -94- 54.

 BURMISTRZ MIASTA

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl