URZĄD MIASTA KOLNO OD 16 MARCA 2020 R. ZAMKNIĘTY DLA INTERESANTÓW

zdjęcia artykułu 1
2020-03-16 10:14 | Opublikował: Tomasz Sobieski

W związku z epidemią koronawirusa w Polsce, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców miasta oraz pracowników, Urząd Miasta Kolno od 16 marca br. zostaje zamknięty dla interesantów do odwołania.

Urzędnicy nadal będą pracować - wykonywać wszystkie swoje obowiązki i zadania, w tym załatwiać sprawy Mieszkańców. Kontakt z urzędnikami możliwy będzie w godzinach pracy 7.30-15.30 za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: kolno@home.pl
  • platformy ePUAP
  • poczty tradycyjnej
  • lub telefonicznie - nr tel. 86 278 21 33 (sekretariat)

Wszelkie pisma, dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Kolno będzie można także złożyć poprzez wrzucenie ich w zamkniętej kopercie do specjalnego pojemnika umieszczonego na parterze urzędu, w pobliżu wejścia, wyłącznie od strony ul. Wojska Polskiego 20. W tym przypadku nie jest możliwe potwierdzenie wpływu pisma na żądanie interesanta. Aby ułatwić kontakt, w treści składanego dokumentu należy podać numer swojego telefonu.

Wykaz wszystkich potrzebnych telefonów znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno.

Wejście do Urzędu Miasta od ul. Wojska Polskiego będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach, dotyczących wyłącznie spraw związanych z rejestracją urodzeń i zgonów, po uprzednim - telefonicznym umówieniu wizyty z Urzędem Stanu Cywilnego (tel. 86 278 94 34).

W innych kryzysowych sytuacjach ewentualna wizyta w urzędzie będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i umówieniu się na spotkanie, jeżeli będzie to naprawdę konieczne.

Po raz kolejny zwracam się z apelem do Mieszkańców Kolna o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, pozostanie w domu oraz unikanie bezpośrednich kontaktów.

Burmistrz Miasta Kolno

        Andrzej Duda

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl