Ogłoszenie - wykaz ws. sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

2020-02-20 09:57 | Opublikował: Tomasz Sobieski

BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn. 20 lutego 2020 r. wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 1737/4 o pow. 848 m2, położonej na terenie m. Kolno przy ul. Marii Dąbrowskiej.

Niniejszy wykaz umieszczono również na stronie internetowej bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14 , tel. 86 - 278 -94- 54.

                                                                                         

   BURMISTRZ MIASTA

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl