Ankietowe badania Urzędu Statystycznego

2020-02-17 14:41 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Wzorem lat ubiegłych, Urząd Statystyczny w Białymstoku przystępuje do realizacji działań promujących badania ankietowe na terenie województwa podlaskiego.


Zmiany zachodzące w społeczeństwie i gospodarce wymagają realizacji stałych badań, z wyników których korzysta całe społeczeństwo. Statystyka publiczna od wielu lat prowadzi ankietowe badania gospodarstw domowych.
Badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny są badaniami reprezentacyjnymi, a więc są nimi objęte jedynie wylosowane gospodarstwa domowe reprezentujące całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców, istotne jest, aby osoby, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, zechciały wziąć w nich udział i udzielić rzetelnych oraz wyczerpujących informacji.
Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można znaleźć na Portalu Informacyjnym GUS: https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/.
Uzyskanie kompletnych danych pozwoli statystyce publicznej na opracowanie pełnych i rzetelnych informacji m.in. o warunkach życia ludności w województwie podlaskim, a także w poszczególnych gminach.
W celu zmniejszenia obciążenia respondentów badaniami, Główny Urząd Statystyczny stale podejmuje działania zmierzające do ograniczenia ilości prowadzonych badań. Efektem tych działań jest m.in. redukcja liczby ankietowych badań rolniczych prowadzonych w 2020 r. W związku z tym, informacje o tych badaniach przekażemy Państwu bezpośrednio przed terminem ich realizacji, tj. w czerwcu br.

W załączeniu - plakat promujący społeczne badania ankietowe realizowane w 2020 r.

Z poważaniem,
Ewa Kamińska-Gawryluk
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstok

Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl