KRUS - zmiana dopuszczalnych kwot przychodu emerytów i rencistów

2019-12-12 10:46 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Od 1 grudnia 2019 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2019 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2019 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.452 zł 20 gr.
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6.411 zł 10 gr.

Podane przez GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie za III kwartał 2019 r.  to: 4.931 zł 59 gr.

Pozostałe szczegóły znajdują się w każdym z 2 poniższych załączników.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl