Ogłoszenie zarządcy cmentarza komunalnego

zdjęcia artykułu 1
2019-10-23 14:01 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Zarządca cmentarza komunalnego mieszczącego się przy ul. Konstytucji 3 Maja w Kolnie, prosi osoby, które za życia uiściły opłatę za udostępnienie miejsca grzebalnego, żeby zgłaszały się do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. ul. Kolejowa 4A (telefon: 86 278 22 84) w celu identyfikacji i naniesienia zarezerwowanego terenu na mapę ewidencyjną cmentarza.

W przypadku niezgłaszania się w terminie do 30 listopada 2019 r. miejsca te będą przeznaczane do bieżących pochówków.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl