Zarządzenie nr 71/19 Burmistrza Miasta Kolno z dn. 7 października 2019 r.

2019-10-07 14:43 | Opublikował: Tomasz Sobieski
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Całość zarządzenia w poniższym pliku; informacja o wynikach konsultacji - plik kolejny.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl