Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z budową przyszkolnej infrastruktury sportowej

zdjęcia artykułu 11
2009-12-06 08:35 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa VI- Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 6.1- Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

Kategoria interwencji:75-Infrastruktura systemu edukacji

 

Termin realizacji inwestycji: 19.06.2009r. – 30.12.2009r.

Wartość inwestycji:  1 980 037,94 zł

Wartość dofinansowania:  1 043 045,74zł

Wartość środków własnych- 936  992,20zł

 

W wyniku realizacji zadania przeprowadzone zostaną następujące działania:

 1. budowa boiska przyszkolnego wielofunkcyjnego wraz z budową ogrodzenia boiska, wymiana instalacji oświetleniowej, słupów i opraw
 2. budowa bieżni o nawierzchni lekkoatletycznej
 3. remont pomieszczeń szkolnych, w zakresie wymiany  nawierzchni w salach dydaktycznych i na korytarzach
 4. remont Sali gimnastycznej, w zakresie wymiany nawierzchni oraz wykonania wentylacji mechanicznej

 

Cel główny projektu to poprawa jakości kształcenia poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości infrastruktury oświatowo- edukacyjnej]

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie podstawowym poprzez budowę i remont przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz dydaktycznej przy SPnr 2  w Kolnie.

Grupą docelową projektu-beneficjentami pośrednimi są dzieci i młodzież zamieszkująca Kolno. Młodzi mieszkańcy Miasta, mają możliwość skorzystania z przyszkolnej infrastruktury , nie tylko w ramach zajęć pozalekcyjnych, ale również w czasie kiedy nie jest ona zajęta przez innych użytkowników. Pomimo to  grupą , która skorzysta w największym stopniu z nowej infrastruktury będą uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 . Wynika to z faktu, że projekt swoim zakresem obejmuje nie tylko budowę infrastruktury zewnętrznej, ale również remont nawierzchni w salach dydaktycznych i na korytarzach szkolnych, z której korzystają uczniowie placówki.

Wszystkie rozwiązania zaproponowane przez projektantów SA wykonalne pod względem technicznym i technologicznym. Zarówno proponowane nawierzchnie sportowe jak i typowo użytkowe (korytarze, sale dydaktyczne) SA zgodne z najlepszą praktyką w dziedzinie poszczególnych rodzajów nawierzchni i zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Przy doborze poszczególnych nawierzchni badano ich możliwości zaspokojenia popytu ze strony użytkowników.

 

Remont budynku dydaktycznego- sale dydaktyczne i korytarze :

 • zerwanie płytek PCV wraz z utylizacją
 • wyrównanie podłoża
 • ułożenie wykładziny na korytarzach
 • ułożenie wykładziny w salach dydaktycznych
 • malowanie ścian korytarzy i sal dydaktycznych

 

Remont Sali gimnastycznej o pow. 409m2:

 • demontaż istniejącej posadzki- pow. 409m2, w tym rozbiórka desek, ślepej podłogi oraz legarowania
 • wykonanie nowej posadzki – ułożenie izolacji przeciwwodnej i cieplnej, wykonanie legarownaia, wykonanie ślepej podłogi, ułożenie posadzki sportowej- wykładziny sportowej
 • przecieranie , gipsowanie i malowanie ścian  o pow. 432m2 i sufitów 510m2
 • malowanie linii: boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, koszykówki, dwa boiska do badmintona
 • zakup i montaż wyposażenia sportowego: piłkochwyty i kotara grodząca, tablice do koszykówki składane na bok 2 kpl., tablice do koszykówki mocowane do ściany 2szt., zestaw do siatkówki 1 kpl., bramki 2x3 m aluminiowe 2 kpl.
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem w tym: montaż centrali, ułożenie rur nadmuchu i odciągów w budynku sali gimnastycznej

 

Boisko wielofunkcyjne o pow. 1350m2 i wym. 30x45m :

 • wykonanie podbudowy w tym: podsypka piaskowa gr.10cm, podbudowa z kruszywa stabilizowana mechanicznie gr. 15cm, warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego gr. 7cm
 • ułożenie nawierzchni syntetycznej gr. Min. 13mm
 • malowanie linii wymiarowych dla boisk: do piłki ręcznej, nożnej, koszykówki (2x) oraz siatkówki
 • montaż sprzętu: bramki do piłki ręcznej 2 szt., bramki do piłki nożnej 2 szt., kosze 4szt., słupki i siatka do koszykówki 1 szt.
 • ogrodzenie w tym:

- demontaż istniejących piłkochwytów stalowych

- wykonanie ogrodzenia z siatki plecionej wysokości 4m za bramkami i 3m boki, siatka z drutu ocynkowanego fi 2,2mm, powlekanego PVC

- słupki fi 60x4mm ocynkowane i malowane, wbetonowane punktowo

- brama wym. 3x2m z kątownika stalowego

- bramka wym. 1,5x2m z kątownika stalowego

- oświetlenie , montaż 6 słupów stalowych, montaż lamp metalohalogenkowych

 

Bieżnia wym. 75x3,66m

 • podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie gr. 10cm wraz z warstwą wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego gr.7 cm
 • ułożenie warstwy syntetycznej
 • rozbiórka nawierzchni istniejącej- zebranie i wywiezienie żużlu
 • uzupełnienie gruntu- warstwą piasku
 • ułożenie humusu gr. 10cm
 • zasianie trawy

 

Rozbieg do skoku w dal wym. 39x1,22m

 

Utwardzenie- chodniki i widownia pow.524 m2

 • rozbiórka częściowa płyt chodnikowych i betonu
 • zabranie humusu
 • podsypka piaskowa gr 5cm- zagęszczona
 • kostka typu POLBRUK gr.6cm

 

Dokonano następujących odbiorów końcowych:

- Remont budynku dydaktycznego SP nr 2 – 20.11.2009 r.

- Remont Sali Gimnastycznej – 26.11.2009 r.

- Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy SP Nr 2 w Kolnie-  26.11.2009 r.

- Wykonanie wentylacji mechanicznej w Sali Gimnastycznej-  30.10.2009 r.

 

 

 

 

 
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl