Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 16 września 2019 r.

2019-09-16 14:47 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w mieście Kolno obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:

§ 1


W dniu 19 września 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kolno odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 5
- Nr 6
- Nr 7
- Nr 8
- Nr 9
- Nr 10.


§ 2


Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy w Łomży
Jan Leszczewski

Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl