Zmiana organizacji ruchu od 30.05.2019 r.

2019-05-27 15:08 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Wykonawcy robót przy rozbudowie drogi krajowej nr 63 informują o planowanej na dzień 30.05.2019 r. zmianie organizacji ruchu w związku z ww. inwestycją.

Planowane rozpoczęcie robót dotyczy odcinka drogi krajowej nr 63 od początku projektowanej trasy w km 118+905 do skrzyżowania ulic Wojska Polskiego - Sobieskiego - Sienkiewicza - ETAP I zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu nr 2364.1C/2018. Roboty budowlane odbywać się będą przy częściowym zajęciu jezdni i wprowadzaniu ruchu jednokierunkowego w stronę Pisza na tym odcinku.

W kierunku Łomży zostanie poprowadzony objazd ulicami Dębową i Sienkiewicza. Roboty budowlane będą wykonywane równolegle do prac na odcinku drogi krajowej nr 63 od skrzyżowania ulic Księcia Janusza - Kościelna do skrzyżowania ulic Księcia Janusza - Łabno Duże - Łabno Małe - Etap IV.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl