Postanowienie Nr 117/2019 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 10 maja 2019 r.

2019-05-13 15:24 | Opublikował: Tomasz Sobieski
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:

§ 1

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 79/2019 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 6 maja 2019r. , zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewnia Burmistrz Miasta Kolno.

§ 3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Łomży

 

Jan Leszczewski

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl