Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 26 kwietnia 2019 r.

2019-04-26 21:50 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w mieście Kolno obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kolno do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 1,
- Nr 5, w liczbie 1,
- Nr 6, w liczbie 1,
- Nr 8, w liczbie 1,


§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kolno.


§ 3

W dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kolno odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 1
- Nr 2
- Nr 9
- Nr 10


§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy w Łomży
/-/Jan Leszczewski

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl