Zarządzenie Nr 37/19 Burmistrza Miasta Kolno

2019-04-25 09:58 | Opublikował: Tomasz Sobieski
w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Kolnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej Nr 40/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. w następującym składzie:


1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – Socik Joanna
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 – Zieliński Robert
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 – Tobojka Barbara
4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 – Stachelek Monika
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 – Pomichowski Roman
6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 – Wiliński Zbigniew
7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 – Duda Dariusz
8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 – Foszmanowicz Małgorzata
9. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 – Boć Wiesław Euzebiusz
10. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 – Zielińska Katarzyna Agnieszka


§ 2. Zakres wykonywanych zadań oraz terminy ich wykonania określają uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl