SZANOWNI PAŃSTWO – UCZESTNICY SESJI RADY MIASTA KOLNO LUB POSIEDZEŃ KOMISJI

2019-01-29 12:39 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz

OBRADY RADY MIASTA KOLNO SĄ TRANSMITOWANE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK.

PAŃSTWA UCZESTNICTWO W OBRADACH SESJI RADY MIASTA KOLNO  LUB W PRACACH KOMISJI JEST W PEŁNI DOBROWOLNE.

PODCZAS UCZESTNICZENIA W OBRADACH SESJI RADY MIASTA KOLNO LUB  W PRACY KOMISJI MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE,  W TYM WIZERUNEK, NA CO BURMISTRZ MIASTA KOLNO, BĘDĄCY ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NIE MUSI UZYSKIWAĆ PAŃSTWA ZGODY.

PRZETWARZANIE DANYCH JEST DOPUSZCZALNE, GDY JEST NIEZBĘDNE DO WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE.

(art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kolno z siedzibą
  w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno.
 2. Inspektorem ochrony danych w Mieście Kolno jest Pan Mateusz Borowski (Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, e-mail: iod@kolno.home.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem
  o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w celu: przeprowadzenia procedur związanych z zadaniami publicznymi nałożonymi na organy
  i jednostki organizacyjne miasta (posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta Kolno) – podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c RODO oraz Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom w drodze teletransmisji oraz
  w postaci plików z nagraniami w sieci Internet.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl