Otwarcie Parku Inwestycyjnego w Kolnie

zdjęcia artykułu 6
2010-11-28 14:51 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
W dniu 25.10.2010 odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania Parku Inwestycyjnego Kolno. Uroczystość ta została połączona z konferencją promującą projekt pt. „Rozwój regionu – źródłem rozwoju Polski Wschodniej”.

Uroczystości rozpoczęły się na terenie Parku Inwestycyjnego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP, Jacek Piorunek Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Henryk Duda Starosta Kolneński oraz Andrzej Duda Burmistrz Miasta.

Zarówno Kazimierz Gwiazdowski jak i Jacek Piorunek w swoich wystąpieniach podkreślali ogromny wkład władz naszego miasta w rozwój regionu oraz konieczność podejmowania dalszych takich inicjatyw. Natomiast Burmistrz Miasta podkreślił wyjątkowość inwestycji w naszym regionie.
Druga część uroczystości odbyła się w Hotelu Kozioł. Na uczestników konferencji czekała atrakcja w postaci pokazu lotu poduszkowca kierowanego przez popularnego już Pawła Rogowskiego Wicemistrza Europy. Pokaz miał na celu zaprezentowanie niekonwencjonalnych form promocji Parku Inwestycyjnego.
Konferencja została zorganizowana w celu zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej miasta. Jej istotą było zapoznanie zaproszonych gości (parlamentarzystów, przedstawicieli rządu, samorządów, naukowców, przedsiębiorców i organizacji zrzeszających pracodawców) z ofertą inwestycyjną przygotowaną w związku z realizacją projektu.
Gości przywitał Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda. Podczas konferencji przedstawionych zostało pięć prezentacji. Pierwsze wystąpienie dotyczące finansowania rozwoju przedsiębiorstw w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 należało do przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju regionalnego p. Michała Kobera. Następnie głos zabrał Dyrektor Mieleckiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu. Prezentacja dotyczyła Funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. Pan Dyrektor podzielił się własnymi doświadczeniami z zakresu otrzymywanych przez przedsiębiorstwo korzyści z tytułu funkcjonowania w strefie ekonomicznej.
Druga część konferencji dotyczyła oferty inwestycyjnej Miasta Kolno oraz przykładów innowacyjnych przedsięwzięć. Burmistrz Miasta w swoim wystąpieniu przedstawił kierunki rozwoju miasta i ich wpływ na lokalną społeczność. Ofertę inwestycyjną i Park Inwestycyjny zaprezentował Pełnomocnik ds. Projektu Zastępca Burmistrza Miasta. Natomiast praktyczny przykład zastosowania innowacji w Parku Inwestycyjnym przedstawiła dr Mariola Samsonowicz z Politechniki Białostockiej podczas prezentacji dotyczącej innowacyjnego biokompleksu paliwowo-energetycznego.
Ostatnie wystąpienie należało do prof. dr hab. Henryka Kowalskiego z Wojskowej Akademii Technicznej. Pan Profesor w swojej prezentacji podkreślał znaczenie i wpływ ciągłych dokonań nauk ścisłych na innowacyjność przedsiębiorstw.
W konferencji również udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, oraz prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski z Politechniki Białostockiej. W uroczystościach udział wzięło ok. 60 osób.
Kolejne etapy działań promocyjno-informacyjnych projektu to: uczestnictwo w targach inwestycyjnych GMINA 2010, emisja telewizyjna filmu promocyjnego i spotu reklamowego oraz spotkania i wizje lokalne potencjalnych inwestorów.
Mamy nadzieję, iż działania podjęte w ramach promocji projektu przyciągną potencjalnych inwestorów a tym samym przyczynią się do stworzenia nowych miejsc pracy. Sytuacja ta spowodowałaby podniesienie stopy życia mieszkańców i dalszy rozwój miasta.


Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl