Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolno

2024-04-11 11:54 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolno

Burmistrz Miasta Kolno działając na podstawie art.17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, poz. 1688) zawiadamia, że w dniu 26 marca 2024 r. Rada Miasta Kolno podjęła Uchwałę Nr XLV/331/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolno.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl