Burmistrz Miasta Kolno ogłasza pierwszy przetarg ustny na sprzedaż działek pod zabudowę garażami

2024-03-22 12:31 | Opublikował: Tomasz Sobieski

 BURMISTRZ MIASTA KOLNO

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 457/24

OGŁASZA PIERWSZY

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż na własność niezabudowanych działek gruntu położonych na terenie miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego pod zabudowę garażami:

  1. działka nr 1369/241 o pow. 29 m 2, KW LM1L/00035652//9, cena wywoławcza 7910 zł, wadium, 1000 zł,
  2. działka nr 1369/242 o pow. 29 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 7910 zł, wadium, 1000 zł,
  3. działka nr 1369/305 o pow. 18 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 4140 zł, wadium 500 zł,
  4. działka nr 1369/306 o pow. 18 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 4140 zł, wadium 500 zł,
  5. działka nr 1369/307 o pow. 18 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 4140 zł, wadium 500 zł,
  6. działka nr 1369/308 o pow. 18 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 4140 zł, wadium 500 zł,
  7. działka nr 1369/309 o pow. 18 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 4140 zł, wadium 500 zł
  8. działka nr 1369/310 o pow. 18 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 4140 zł, wadium 500 zł,
  9. działka nr 1369/311 o pow. 19 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 4370 zł,

wadium  500 zł. 

Dla wyżej wymienionego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno teren działek oznaczony jest symbolem „ PS – U” są to tereny zainwestowane zabudową usługową i produkcyjną.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2024 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2024 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno 85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 (za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. )

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie nie podpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony będzie 23 % VAT. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany. Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pokój nr 14 lub pod tel. 86-278-94-54.

                                                                                            BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

                                                                                                            Andrzej Duda

Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl