Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Kolno

2023-05-29 13:38 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
Kwota dofinansowania 3,5 mln zł
Wartość całej inwestycji: 3 794 331,19 zł

W zakres inwestycji  wchodzą:

Część 1 – Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Łąkowej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną – budową nawierzchni jezdni bitumicznej o łącznej długości ok. 114,0 m, budową jednostronnego chodnika i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulicznego, drenażu budynku, kanału technologicznego i przebudową sieci elektroenergetycznej oraz rozbiórką budynku gospodarczego i budową muru oporowego,

W dniu 21 lutego 2023r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania – Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp .z  o.o. z siedzibą  w Łomży.

Termin wykonania – do 29 września 2023r.

Wartość zadania: 1 049 667,81 zł

 

Część 2 – „Przebudowa ul. Chopina wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,

Zakres robót obejmuje: budowę jezdni długości ok. 146,0m o nawierzchni z brukowca, budowę chodników o nawierzchni betonowej - płyta chodnikowa (imitacja granitu), budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej.

W dniu 21 lutego 2023r. została podpisana umowa z wykonawca zadania – Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z siedzibą  w Łomży.

Termin wykonania – do 29 września 2023r.

Wartość zadania: 522 430,00 zł  

 

Część 3 - Budowa ul. Jesionowej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną, tj. budową jezdni długości 174,23 m o nawierzchni z kostki betonowej, budową chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia ulicznego,

W dniu 21 lutego 2023r. została podpisana umowa z wykonawca zadania – Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z siedzibą  w Łomży.

Termin wykonania – do 29 września 2023r.

Wartość zadania: 791 600,15 zł  

 

Część 4 - Budowa ul. Kasztanowej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną, tj. budową jezdni długości ok. 190,0 m o nawierzchni z kostki betonowej, budową chodników i zjazdów  o nawierzchni z kostki betonowej, budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia ulicznego,

W dniu 21 lutego 2023r. została podpisana umowa z wykonawca zadania – Mroczkowski Krzysztof PHU Centrum Budownictwa – Dociepleń MROCZKOWSKI  z siedzibą  w Łomży.

Termin wykonania – do 29 września 2023r.

Wartość zadania: 895 114,31 zł

 

Część 5 - Budowa ul. Lipowej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną, tj. budową jezdni długości ok. 103,0 m o nawierzchni z kostki betonowej , budową chodników i zjazdów z kostki betonowej budową sieci  kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia ulicznego.

W dniu 21 lutego 2023r. została podpisana umowa z wykonawca zadania – Mroczkowski Krzysztof PHU Centrum Budownictwa – Dociepleń MROCZKOWSKI  z siedzibą  w Łomży.

Termin wykonania – do 29 września 2023r.

Wartość zadania: 535 418,92 zł

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl