Wykaz szkół prowadzonych przez miasto Kolno, którym w 2023 roku zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Prioryteru 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025

2023-04-28 12:11 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Burmistrz Miasta Kolno podaje do publicznej wiadomości wykaz szkół prowadzonych przez miasto Kolno, którym w 2023 roku zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025" Kierunek interwencji 3.2. "Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych":
Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl