Wykaz w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr dz. 1855/4 i 1856/7

2023-01-31 13:35 | Opublikował: Tomasz Sobieski

BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z 2022 r., poz. 1846, 2185) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 6 tygodni od dn. 1 lutego 2023 r. wykaz w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr dz. 1855/4 i 1856/7 o łącznej pow. 222 m2,  położonej w m. Kolno przy ul. M. Dąbrowskiej 2 w przetargu ustnym nieograniczonym.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14 , tel. 86 - 278 -94- 54.

                                                                                            BURMISTRZ MIASTA KOLNO

Andrzej Duda

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl