Grafika góra

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

2022-11-22 11:35 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego do udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

Spotkanie odbędzie się

23.11.2022 r. o godz. 15.00

Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Marii Konopnickiej 4, 18-500 Kolno

Spotkanie poświęcone będzie w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań. Zebrane dane posłużą do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

 

Planowany program spotkania:

  1. Przedstawienie celu spotkania.
  2. Przedstawienie działalności Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.
  3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
  4. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru.
  5. Analiza SWOT
  6. Planowane działania i rezultaty.
  7. Dyskusja i wnioski końcowe.

 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl