Wykaz w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1643/1

2022-09-28 20:24 | Opublikował: Tomasz Sobieski

BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni  od dn. 28 września 2022 r. wykaz w sprawie oddania w dzierżawę  na okres 10 lat nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1643/1 /w części/ położona w Kolnie przy ul. m. Konopnickiej 4 będąca własnością Miasta Kolno w celu prowadzenia działalności gospodarczej – lokalizacja masztów antenowych GSM na dachu budynku Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

 Niniejszy wykaz umieszczono również na stronie internetowej bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14 , tel. 86 - 278 -94- 54.

                                                                                            BURMISTRZ MIASTA KOLNO

Andrzej Duda

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl