Zarządzenie Nr 317/22 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 15 września 2022 r.

2022-09-15 14:42 | Opublikował: Tomasz Sobieski
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl