Wykaz w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki gruntu nr 1161 o pow. 3,9224 ha położonej na terenie miasta Kolno

2022-09-05 15:00 | Opublikował: Tomasz Sobieski

BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 6 tygodni od dn.  6 września 2022 r. wykaz w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki gruntu nr 1161 o pow. 3,9224 ha  położonej na terenie miasta Kolno.

 Niniejszy wykaz umieszczono również na stronie internetowej bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14 , tel. 86 - 278 -94- 54.

                                                                                            BURMISTRZ MIASTA KOLNO

Andrzej Duda

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl